Familie diner SOS KinderdorpenAfgelopen november was het Families voor Families diner, waarbij deze editie de familiewaarden centraal stonden. De aanwezige families speelden het SOS familiewaardenspel, een mooie manier om samen je familiewaarden te definiëren. Vervolgens lichtte de directeur van SOS Kinderdorpen toe hoe deze waarden terugkomen in onze SOS Programma’s.

Het verhaal van Ghaith, die opgroeide in een SOS kinderdorp in Syrië, raakte alle aanwezigen zichtbaar. De kernboodschap die hij de avond mee wilde geven was “Elk kind heeft een familie nodig. Weten en voelen dat er iemand is die om je geeft. Die je steunt in de keuzes die je maakt en die er onvoorwaardelijk voor je is.” Voor Ghaith was dit zijn SOS moeder. Zij hebben nog steeds goed contact met elkaar, net zoals met zijn broertjes en zusjes.

Het was een zeer bijzondere avond en wij bedanken nogmaals alle aanwezige families!

Familie diner SOS KinderdorpenSOS Familiewaardenspel
Ook samen met jouw gezin jullie familiewaarden definiëren? Klik hier om het SOS familiewaardenspel aan te vragen.