Privacy Statement SOS Kinderdorpen

Inleiding
Stichting Nederlandse Vrienden der SOS Kinderdorpen is een goed doel dat hulp biedt aan kansarme kinderen in 135 landen en gebieden. We helpen weeskinderen maar ook kinderen die de zorg van hun familie zijn verloren of dreigen te verliezen. Want om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen moeten kinderen waar ook ter wereld kunnen opgroeien binnen de veiligheid van een liefdevolle familie. SOS Kinderdorpen begint daarom bij de basis: een liefdevolle en veilige familie voor ieder kind.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, vrijwilligers, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van SOS Kinderdorpen.

Autoriteit Persoonsgegevens
De gegevensverwerking is door SOS Kinderdorpen gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag onder nummer 1647327.

Hoe verzamelt SOS Kinderdorpen persoonsgegevens
SOS kinderdorpen behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. SOS Kinderdorpen verzamelt Persoonsgegevens bij het aangaan van een donateurschap, of het doen van een gift, bij het afwikkelen van nalatenschappen, wanneer u een kind sponsort of deelneemt aan één van onze acties. Ook verzamelen wij gegevens als u zich bij ons registreert voor het ontvangen van de (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, meedoet aan een actie, als u informeert naar onze activiteiten, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke persoonsgegevens verzamelt SOS Kinderdorpen
SOS Kinderdorpen kan contactgegevens verzamelen zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties en donaties, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, eenmalige giftgever of vrijwilliger.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan SOS Kinderdorpen, kan SOS aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om het platform te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van een het platform, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt.

In sommige gevallen kunnen Persoonsgegevens door SOS Kinderdorpen worden gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houdt SOS Kinderdorpen haar database up-to-date.

Waarom verzamelt SOS Kinderdorpen Persoonsgegevens
SOS Kinderdorpen verwerkt Persoonsgegevens voor het uitvoeren van een schenkingsovereenkomst indien u een donatie doet of een kind sponsort, om uw vragen te beantwoorden en om onze dienstverlening te analyseren en te verbeteren aan de hand van de inzichten die we uit het gebruik en bezoek van onze website verkrijgen. Persoonsgegevens worden ook verwerkt om u op de hoogte te kunnen houden van onze dienstverlening, activiteiten en fondsenwerving, bijvoorbeeld omdat u zich heeft ingeschreven voor onze e-mailnieuwsbrief.

Uw Persoonsgegevens en derde partijen
SOS Kinderdorpen verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is in het kader van onze acties. We maken ook gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze donateurs en relaties. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging.

Uw rechten
U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door SOS Kinderdorpen worden verwerkt en uw gegevens desgewenst aanpassen. Indien u dit wenst kunt u uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u per e-mail, telefoon, post en/of SMS toesturen.

Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit via het formulier ‘minder post’ aan ons doorgeven.

Opt-out
Indien u zich heeft aangemeld voor de digitale nieuwsbrief en u wilt deze niet meer ontvangen, kunt u zich afmelden via de laatst ontvangen nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar nieuwsbrief@soskinderdorpen.nl.

SOS Kinderdorpen gebruikt het e-mailadres van haar donateurs en relaties tevens voor Custom Audience targeting via Facebook en Google. SOS maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens uitgesloten of benaderd worden. Lees hier meer over Custom Audience targeting betreffende Facebook. Lees hier meer over Custom Audience targeting via Google

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Realiseert u zich wel dat wij hier niet altijd gehoor aan geven. Als u bijvoorbeeld donateur bent(geweest) vereist de belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met fondsenwervingsverzoeken, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, hoort u van ons uiteraard de reden.

Hoe beveiligt SOS Kinderdorpen persoonsgegevens?
SOS Kinderdorpen schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor SOS Kinderdorpen. SOS Kinderdorpen heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. De betreffende dienstverlener ontvangt van SOS Kinderdorpen alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze bewerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Cookies
SOS Kinderdorpen gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Hieronder leest u welke cookies wij plaatsen en hoe u hierin een keuze kunt maken.

Analytics cookies
SOS Kinderdorpen maakt gebruik van Google Analytics en Omniture om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s je daarop bekijkt. SOS kinderdorpen gebruikt deze gegevens om haar websites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten. SOS Kinderdorpen gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een computer of individu.

U kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren om te voorkomen dat onze websites informatie over uw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics.

Namen: _ga en _gat

Eigenschappen
Dit cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

Namen: s_cc, s_nr, s_sq en s_vnum

Eigenschappen
Dit cookie komt van Adobe en wordt na maximaal een maand verwijderd.

Namen: _vwo_uuid en _vwo_uuid_v2

Eigenschappen
Dit cookie komt van wingify en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

Social media cookies
Op onze websites vertonen wij buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook, Twitter, YouTube en Instagram, zodat u eenvoudig informatie voer SOS Kinderdorpen op sociale media kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat social media platformen met persoonsgegevens doen kunt u de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Facebook- en Twitter-cookies worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan de SOS website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft. Door een programma te installeren zoals ‘Disconnect’ voor Chrome en Firefox, kunt u deze functie uitschakelen.

Personaliseren van reclame-uitingen
SOS Kinderdorpen maakt voor haar websites gebruik van retargetting. We gebruiken deze techniek om het aanbod interessanter te maken. Zo is het mogelijk om internetgebruikers die al eerder interesse hebben getoond in campagnes of activiteiten van SOS Kinderdorpen op andere websites relevante reclame-uitingen aan te bieden. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina’s van partners gebeurt met behulp van cookies en een analyse van eerder gebruiksgedrag.

Namen: _gads

Eigenschappen
Dit cookie komt van Google en wordt na maximaal 18 maanden verwijderd

Delen
Google deelt deze data met derden

Via de links hieronder vindt u specifieke informatie over het weigeren cookies voor de meest gebruikte browsers:

– Cookies en Internet Explorer, zie: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
– Cookies en Firefox, zie: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen
– Cookies en Google Chrome, zie: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
– Cookies en Safari, zie: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=nl_NL
– Cookies en Opera, zie: http://help.opera.com/Linux/10.10/nl/cookies.html

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, dan horen wij dit graag. U kunt u deze richten aan SOS Kinderdorpen, via 020 – 3032500 of per post: SOS Kinderdorpen, Postbus 9104, 1006 AC AMSTERDAM.

Wijziging van Privacy Statement
SOS Kinderdorpen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.